2004. REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI ENTRE MITGERES. TREMP

1/15